04 Pilipino: Silanganing Simbahang Katoliko

Silanganing Simbahang Katoliko

Kami ay isang Simbahang Katoliko
– sa Tradisyong Bisantino.

• Isang maliit na parokyang palakaibigan
• Batang mga pamilya
• Mga bata at mga kabataan
• Aktibo at masiglang mga nakatatanda
• LAHAT ay inaaanyayahan

Address: 8700 Railway Road, Richmond, BC

Pagsamba sa Linggo: 11:00 am

Panalangin para sa Sabadong Gabi – Bisperas: 7pm

Handaan sa bulwagan pagkatapos ng pagsamba – kayo ay inaanyayahan. Tiganan ang aming “Church Services & Events” page.
Mga Karaniwang Tanong:

Ang aming mga panalangin ay nasa wikang Ingles

Kami ay isang kongregasyong marami ang etniko, kultura, at henerasyon na nagdiriwang sa kapunuuan ng pagsamba at pananampalatayang Kristiyano.

Kahit sino ba ay pwedeng sumali?
Oo, siyempre! Lahat ay inaanyayahan! Iyan ang dahilan kung bakit ang aming mga panalangin ay nasa wikang Ingles. Maaari rin namin kayong maihanap ng mga pagsasalin sa wikang Pilipino, Romanian, Aleman, etc.

Talaga bang Katoliko ang Simbahang ito?
Oo. Kami ay ganap na Katoliko. Nasa kapisanan ni Papa Francisco ng Roma.

Habang ganap na Katoliko at nasa kapisanan ng Simbahang Katoliko Romano, kami ay umaalinsunod sa tradisyon ng Silanganing Simbahang Katolikong Bisantino.

Mga Bata
Ang mga bata ay siya ngang mga bata at kung kaya’t ay masiglahin at puno ng buhay. Sila ay inaanyayahang maramdamang tahanan ang Simbahan, dahil, sabagay, ang Simbahan ay ang tahanan ng kanilang Amang sumasalangit. Katamtamang dami ng ingay at laro ay parte ng kanilang pagdalo at pagsamba. Tayong mga nakatatanda ay dapat tulungan silang makibahagi at manalangin sa abot ng kanilang makakaya at ayon sa kanilang antas. Sinabi ni Hesus: “Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata…” (Marcos 10:14).

Hurisdiksyon
Kami ay isang parokya ng Eparkya ng New Westminster sa Simbahang Katolika (Ukrainian-Griyego)
Kami ang tumatanggap ng mga bisita!
Halina’t ating sambahin ang ating Hari at Diyos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s